Koszyk

0.00 zł - 0 szt

Regulamin zakupów

 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Wszystkie ceny podane w cenniku to ceny brutto.

2. Sprzedajemy tylko nowy towar na gwarancji importowany przez naszą firmę.

3. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla zamawiającego i naszej firmy.

4. Informacje o produktach na stronach www.chawison.pl są rzetelne i sprawdzone, nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.

5. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę P.H.U. Chawison dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz 883).

6. Sprzedajacym jest firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chawison

ul. Sienkiewicza 23/10

88-100 Inowrocław

NIP 556-265-21-24

7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Chawison.pl możliwe jest pod  warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a/ Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b/ Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów  Javy, JavaScript i cookies,

c/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia  informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez kupującego w celu:

a/ dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb kupujących oraz

b/ tworzenia statystyk oglądalności podstron ww.  serwisu.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę www.chawison.pl.

2. Dowód zakupu (rachunek lub paragon) jest dołączany do przesyłki, jest on zarazem gwarancją na zakupiony towar.

3. Realizujemy zamówienia hurtowe - ceny są ustalane indywidualnie !

4. Realizujemy zamówienia zagraniczne - ceny przesyłki są ustalane indywidualnie.

5. Realizujemy nietypowe zamowienia na sprzęt fotograficzny - wymagana jest przedpłata.

 

WYSYŁKA ZAKUPIONEGO TOWARU

Firma PHU Chawison wysyła zakupiony towar w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty lub zakupu przy wyborze opcji przesyłki pobraniowej.

Uprzejmie informujemy, że wybierając przesyłkę pocztową proszę uwzględnić czas doręczenia przesyłek który może wynieść:

- dla przesyłki ekonomicznej do 5 dni roboczych,

- dla przesyłki priorytetowej do 3 dni roboczych,

- dla e-przesyłki do 4 dni roboczych,

- dla przesyłki kurierskiej do 1 dnia roboczego.

Zamawiając towar kupujący wyraża zgodę na doręczenie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub DPD.

Decydując się na sposób dostawy e-przesyłka prosimy w informacji o zamówieniu podać kod pocztowy i miasto placówki pocztowej,  na której ma być odebrana przesyłka, a także własny numer telefonu, na który poczta wyśle potwierdzenie o nadejściu przesyłki.

Lista placówek wydajacych e-przesyłki znajduje się pod adresem: http://www.poczta-polska.pl/eprzesylka/

 

FORMY PŁATNOŚCI

Za zakupiony towar można zapłacić w następujący sposób:

1. Przelewem na rachunek bankowy firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chawison ul. Sienkiewicza 23/10 88-100 Inowrocław

Mbank (BreBank)

51 1140 2004 0000 3402 5157 8449

2. Przelewem za pomocą systemu platnosci.pl,

3. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży lub 12 miesięcy od daty sprzedaży, jeżeli jest to wyszczególnione na karcie przedmiotu. Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.

2. W okresie trwania gwarancji kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany sprzęt bezpośrednio do firmy na adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chawison ul. Sienkiewicza 23/10 88-100 Inowrocław

wraz z dowodem zakupu ( paragon, rachunek lub faktura VAT) w oryginalnym opakowaniu.

3. Nie odbieramy paczek za pobraniem.

4. W okresie gwarancyjnym w przypadku uzasadnionej reklamacji zwracamy koszty przesyłki.

5. Termin naprawy sprzętu uzależniony jest od rodzaju sprzętu i celu jego nabycia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada (a zwłaszcza uszkodzeń mechanicznych).

7. Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw.

8. Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji w stosunku do osoby fizycznej, która nabywa sprzęt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), natomiast w pozostałych przypadkach art. 577-582 Kodeksu Cywilnego.

ZWROT TOWARU

1. Konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru  dostarczy zwracany towar oraz oświadczenie na piśmie ujęte w pkt 5. do naszej firmy na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chawison ul. Sienkiewicza 23/10 88-100 Inowrocław.

2. Towar nalezy zwrócić w staie niezmienionym wraz z dowodem zakupu.

3. Uprawnienia i obowiązki z tytułu zwrotu określa ustawa z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

4. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi kupujący.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy :

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

PHU Chawison Adam Chałupczak ul. Sienkiewicza 23/10 88-100 Inowrocław

....................................................

....................................................

dane klienta (imię, nazwisko, adres)

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

odstępuję od umowy (nr paragonu lub rachunku) nr ........................... zawartej dnia ............................. .

 

W ramach realizacji umowy (zamówienia), otrzymałem produkt/produkty (oznaczenie modelu):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.

 

Produkt w stanie niezmienionym należy zwrócić wraz z paragonem lub rachunkiem przesyłając go na własny koszt do firmy

PHU Chawison.

 

Proszę o zwrot kwoty ........................... zł (słownie  ……..................................................................................)

przelewem bankowym na podany poniżej numer konta (kwota z dowodu zakupu bez kosztów transportu).

Imię i Nazwisko Klienta:..............................................................................................................................

Adres Klienta:...........................................................................................................................................

Numer konta bankowego Klienta: .................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..................................

Adres E-mail: ..................................................................... Numer Gadu-Gadu: ..............................

UWAGI KLIENTA : ......................................................................................................................................

 

...........................................................

czytelny podpis Klienta

 

Zgodnie z Ustawa "O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r." (Dz.U. Nr 133 poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obsługi procedury zwrotu przez firmę PHU Chawison.

Polityka Cookies

 

1.

Niniejsza   Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji   na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji   usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Przedsiębiorstwo   Handlowo – Usługowe Chawison Adam Chałupczak z siedzibą   w Inowrocławiu.

§ 1 Definicje

 

1.

Administrator - oznacza Przedsiębiorstwo   Handlowo – Usługowe Chawison Adam Chałupczak z siedzibą   w Inowrocławiu (88-100), ul. Sienkiewicza 23/10 NIP: 5562652124, który   świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp   do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

2.

Cookies - oznacza dane informatyczne,   w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane   i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik   korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 

3.

Cookies   Administratora - oznacza   Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług   droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

4.

Cookies   Zewnętrzne - oznacza   Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony   internetowej Serwisu.

 

5.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod   którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie   (tu nazwa domeny).

 

6.

Urządzenie - oznacza elektroniczne   urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron   internetowych Serwisu.

 

7.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz   którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być   świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych   Cookies

 

1.

Stosowane   przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.   W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń   Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub   oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie   wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie   każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której   pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

2.

Administrator   wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies   sesyjne: są   przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu   zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale   usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na   pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych   z Urządzenia Użytkownika.

 

b)

Cookies   trwałe: są   przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich   skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia   nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies   trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych   informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

3.

Użytkownik   ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego   Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze   Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają   plików cookies.

§ 3 Cele w jakich   wykorzystywane są Cookies

 

1.

Administrator   wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu,   a w szczególności do:

 

a)

dostosowania   zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz   optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

b)

rozpoznania   urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio   wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych   potrzeb;

 

c)

zapamiętania   ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu   Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego   pochodzi Użytkownik,

 

d)

zapamiętania   historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 

e)

rozmiaru   czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

2.

Administrator   wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie   i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności   do:

 

a)

utrzymania   sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi   na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

poprawnej   konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności   weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 

c)

optymalizacji   i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

3.

Administrator   wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla   pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 

a)

dostosowania   zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz   optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.   W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry   Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,   dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

b)

poprawnej   obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację   źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 

4.

Administrator   wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika,   a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,   umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem   jego lokalizacji.

 

5.

Administrator   wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu   oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,   które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają   ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury   i zawartości.

 

6.

Administrator   wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych,   a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem   Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

 

7.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści   multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane   z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administator cookies   zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).

 

8.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści   multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane   z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator   cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

9.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści   multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane   z zewnętrznego serwisu internetowego www.wrzuta.pl (administrator   cookies zewnętrznego: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą   w Warszawie).

 

10.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych   i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych   Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc   z siedzibą w USA).

 

11.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych   i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych   Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A.   z siedzibą w Warszawie).

 

12.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych   i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych   Stat24 (administrator cookies zewnętrznego: Redefine Sp. z o.o.   z siedzibą w Warszawie).

 

13.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych   i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych   KissMetrics (administrator cookies zewnętrznego: Space Pencil, Inc.   z siedzibą w USA).

 

14.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam   dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia   internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego:   Google Inc z siedzibą w USA).

 

15.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za   pomocą serwisów społecznościowych twitter.com (administrator cookies zewnętrznego:   Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

16.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za   pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies   zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

17.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za   pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies   zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland   z siedzibą w Irlandii).

 

18.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za   pomocą serwisów społecznościowych nk.pl (administrator cookies zewnętrznego:   Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

 

19.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za   pomocą serwisów społecznościowych LinkedIn.com (administrator cookies   zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

 

20.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na   stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego   serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo   Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

 

21.

Administrator   usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za   pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pośrednictwem narzędzia   skype.com (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation   z siedzibą w USA).

§ 4 Możliwości określenia   warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1.

Użytkownik   może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików   Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu   przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień,   o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za   pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.   Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,   aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki   internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na   urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości   i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach   oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej   przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych   w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

Przeglądarka   Internet Explorer

 

b)

Przeglądarka   Mozilla FireFox

 

c)

Przeglądarka   Chrome

 

d)

Przeglądarka   Safari

 

e)

Przeglądarka   Opera

 

2.

Użytkownik   może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych   funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

3.

Ograniczenie   stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne   na stronie internetowej Serwisu.

 

poprzednie
następne